Vad innebär medlemskap?

Moderna Illusionisters Cirkel

Vad innebär ett medlemskap?

Som medlem i Moderna Illusionisters Cirkel får du, förutom möjligheten att lära känna likasinnade, även en rad andra saker.


Månadsmöten

Vi har möten en gång i månaden, förutom under sommarmånaderna. Vanligtvis är det en värd som ansvarar för programmet, och temat kan variera. Som medlem är du alltid välkommen till våra klubbmöten för att se på trolleri och umgås med trollerivänner. Under mötena har vi också något vi kallar för köp-byt-sälj vilket innebär att medlemmar köper, byter och säljer trolleriprylar med varandra.


Seminarier & Workshops

Flera gånger om året bokar föreningen in seminariehållare och föreläsare från olika delar av världen. Dessa seminarier brukar oftast vara inriktade på ett speciellt område, t.ex. myntmagi, och är perfekt om man vill lära sig nya trick. Exempel på gäster vi haft under åren är David Stone, Conny Ray, Flip, Leif Olberius, Tomas Blomberg, Shin Lim, Håkan Berg, Jon Armstrong, Tom Stone, Tim Star, Mark Mason Gaston m.fl.