Om

Moderna Illusionisters Cirkel

Om föreningen


Moderna Illusionisters Cirkel, förkortat MIC, bildades år 1968 i Norrköping. Klubben hade då endast sju medlemmar, och hade som syfte att fråmja magins intressen samt under trevliga former sammanföra trolleriintresserade. Idag har den över 100 medlemmar spridda runt om i Sverige. De sju första medlemmarna var Ulf Kjell-Berger, Ulf Pettersson, Jan Johansson, Gösta Liljedahl, Elof Malmström, BoSvensson och Benny Sjöö.


Förutom att MIC har haft regelbundna träffar sedan dess, har föreningen också stått som arrangör för Nordiska Mästerskapen i magi 2004 tillsammans med Svensk Magisk Cirkel. Idag anses föreningen av många vara Sveriges mest aktiva trolleriförening.

På bilden från vänster: Ulf Pettersson, Ulf Kjell Berger, Staffan Nordmark, Göran Klyve, Bo Svensson Tim Star, Bosse Jonsson, Ulf Boiertz.(bild från 1975)

_______________________________________________________________________________________________________

Webbansvarig Tim Star