Vad innebär ett medlemskap?

Som medlem i Moderna Illusionisters Cirkel får du, förutom möjligheten att lära känna likasinnade, även en rad andra saker.


Månadsmöten
Vi har möten en gång i månaden, förutom under sommarmånaderna. Vanligtvis är det en värd som ansvarar för programmet, och temat kan variera. Som medlem är du alltid välkommen till våra klubbmöten f�r att se på trolleri och umgås med trollerivänner. Under mötena har vi också något vi kallar för köp-byt-sälj vilket innebär att medlemmar köper, byter och säljer trolleriprylar med varandra.


Seminarier & Workshops
Flera gånger om året bokar föreningen in seminariehållare och föreläsare från olika delar av världen. Dessa seminarier brukar oftast vara inriktade på ett speciellt område, t.ex. myntmagi, och är perfekt om man vill lära sig nya trick. Exempel på gäster vi haft under åren är David Stone, Conny Ray, Flip m.fl.


Bibliotek
I vårt bibliotek finns flera böcker, häften, filmer m.m. om trolleri som alla medlemmar har rätt att låna.


Ungdomsverksamhet
För alla ungdomar som är intresserade av trolleri finns en särskild ungdomsverksamhet. De har egna möten då de träffas och hittar på grejer tillsammans. Läs mer om detta under rubriken "Ungdomsverksamhet" i menyn.