Om föreningen

Moderna Illusionisters Cirkel, förkortat MIC, bildades år 1968 i Norrköping. Klubben hade då endast sju medlemmar, och hade som syfte att fråmja magins intressen samt under trevliga former sammanföra trolleriintresserade. Idag har den över 100 medlemmar spridda runt om i Sverige. De sju första medlemmarna var Ulf Kjell-Berger, Ulf Pettersson, Jan Johansson, Gösta Liljedahl, Elof Malmström, Bo Svensson och Benny Sjöö.

Förutom att MIC har haft regelbundna träffar sedan dess, har föreningen också stått som arrangör för Nordiska Mästerskapen i magi 2004 tillsammans med Svensk Magisk Cirkel. Idag anses föreningen av många vara Sveriges mest aktiva trolleriförening.