Äldre Händelser 2019

Moderna Illusionisters Cirkel

Månadsmöte 2019-04-01

 

Den här gången höll vi för ovanlighetens skull till hos Staaf Magic’s replokal i Motala och vid 18:30-tiden hade ett drygt 20-tal medlemmar, utöver familjen Staaf samlats, och fler droppade in vart eftersom.

 

Som första punkt på programmet fick vi se Staaf Magic’s tävlingsakt från 2018, som innehöll en mängd både stora och små illusioner, presenterade i rask takt. Genomgående tema var ”Den förtrollade rosen” (som i fysiks form både gick sönder och lagades). Bland de större illusionerna bjöds vi bl.a. på framtrollning av två personer, samt en väldigt snygg och ren itusågning i genomskinlig låda. Allt kändes väldigt genomtänkt och proffsigt.

 

Direkt efter föreställningen fick vi en kort presentation av nya styrelsen, samt genomgång av kvällens kommande programpunkter.

 

Därefter berättade Staaf:arna om lokalen och hur de efter 6 veckors intensivt arbete med planering och dekor lyckats bli klara till premiären den 14/12 förra året, som också blivit väldigt lyckad och uppskattad. Att ha en egen magiteater innebär en hel del praktiska saker som måste ordnas, som t.ex. kassasystem, brandsäkring, ventilationskontroll och rättigheter om man vill kunna servera alkoholhaltiga drycker.

Tanken på sikt är att kunna erbjuda allt från exklusiva helaftonsföreställningar med 3-rätters-meny till enklare matinéföreställningar för drop-in-publik under sommaren.

 

Sedan fick vi också se årets tävlingsakt, som var betydligt mer sparsmakad vad gällde tricken, med allt fokus på enbart en Sword Suspension-illusion, men där de istället lagt ner mer arbete på att förfina en berättelse runt tricket, så att det blev som en scen hämtad ur en saga – fortfarande med ”Den Förtrollade Rosen” som tema.

 

Vi bjöds på väldigt gott fika med fralla, kaffe/te/läst och kakor, under vilket vi fick chans att ge våra komplimanger för tävlingsakterna samt titta lite extra på lokalen och ställa fler frågor om den.

 

Tack vara att vi hade tillgång till en så stor scen, höll Mr. Dannyman en kort workshop i ”Entré & Sorti – att tänka på när man går på och av en scen”. Det vi tillsammans kom fram till var att man bör planera både sin entré och sorti så att det ger ett proffsigt intryck, utan att överarbeta momenten, och att de också bör gå ihop med karaktären man spelar i övrigt. (T.ex. en komisk akt motiverar en komisk entré och ibland kan det även passa med ouvertyr, entrémusik, ljudeffekter eller förinspelad introduktion.)

 

Därefter tackade Staaf Magic för sig med ytterligare ett par proffsigt utförda illusioner (varianter av Assistants Revenge och Substitution Trunk) och fick stora ovationer.

 

Vid det här laget började alla bli rätt trötta, men orkade ändå hålla koncentrationen uppe för en kort auktion av lite äldre och unik rekvisita, som Tim Star hade lovat hjälpa till att avyttra efter ett dödsbo, med lite demonstration av Mr. Dannyman.

 

Även om det låg lite avigt till (från t.ex. Norrköping sett) blev rätt sent, så tror jag att de flesta höll med om att det varit väl värt att ta sig dit och att vi fick en väldigt trevlig kväll tillsammans.


Dannyman

Moderna Illusionisters Cirkels årsmöte den 4 mars 2019


Denna årsmötesdag som även avslutade 50-årsjubileumet för Moderna Illusionisters Cirkel
besöktes av Peter Rosengren för att hålla ett seminarium. Ett dubbelt jubileum eftersom det
var 20 år sedan som Peter var i vår klubb och hade även då ett seminarium!
Peter Rosengren började kvällen och visade några scennummer. Blanda annat ett korttrick
som var världens näst näst bästa trick! Men det blev bara bättre och bättre! Sedan visade
han att han kunde trolla bort ett glas och vips fanns där även en stor flaska!
Sedan kom Peter ner på golvet och visade många härliga rutiner med och utan assistenter.
Han visade spongbollar som till slut blev en stor garnboll! Olika långa rep som blev lika långa.
Han tog faktiskt hjälp av sin hatt för att hålla repen. Han gör tricken annorlunda och det gör
att de upplevs som större.
Nu blev det en stund av eftertanke om trolleri. Peter började med att ställa frågan "Varför
börjar man att trolla?" Han berättar att en 10-åring börjar för att hämnas på livet. Visa att jag
kan något som ingen annan kan! Man får helt enkelt makt genom trollandet. När man är 30
år börjar man fundera "varför gör jag det här?".
Den typ av trolleri som varit vanligast är "magician centric" där trollkarlen är i centrum. Men nu kommer "audience centric" där kunden/publiken kommer i centrum. De frågor som är viktiga att ställa sig som artist är "vem, vad, hur, vad/när och varför" gör jag och agerar som artist? Det blev ett spännande samtal runt omkring dessa frågor och utifrån Peters erfarenhet.
Därefter visade Peter en härlig rutin med bollpokaler där bollarna försvann och kom fram för
att slutligen bli Lindorff-kulor! En ny sak Peter håller på att träna på är att jobba med en
mask för ansiktet! Under den rutinen är han helt tyst! Det medför att han måste tydligt visa
med sitt kroppsspråk vad han vill och få rekvisitan att ta plats för att det ska bli intressant för
åskådaren att fortsätta titta! Dessutom tar han fram en åskådare som får agera. Riktigt
spännande och se vad en mask gör med tricket!
Sedan testade han ett korttrick med 4 damer och 4 ess. Det gjorde han också utan att prata,
men den här gången med endast ljud! Även det ett utmanande sätt att tänka och utföra en
rutin för att få en stämning och spänning runt rutinen.
Han visade även olika metoder och berättelser om hur man kan jobba med bägare och boll.
Peter avslutade sitt seminarium med att visa en rutin med kort och mynt.
Det som är slående är att Peter tar tillfället i akt att berätta sina tankar runt och omkring sina
trick och rutiner. Han bjuder på sig själv och både ger och tar till sig tips. Det är inspirerande
att få se honom jobba och presentera magi på hög nivå!
Nu var det dags för kaffe och tårta. Det blev som vanligt ett härligt sorl och nästan svårt att
avbryta för årsmötet!


18 medlemmar var sedan kvar på årsmötet. Verksamhetsberättelse och kassarapporten
godkändes. I styrelsen invaldes Ulf Boiertz som president och Daniel Risman som
sekreterare. Styrelsen konstituerade sig senare under kvällen enligt följande:
President: Ulf Boiertz (nyval 1 år, väljs varje år).
Sekreterare: Daniel Risman (nyval, 2 år kvar).

Kassör: Ulf Kjell-Berger (1 år kvar).
Suppleant: Andreas Sebring (1 år kvar).
Suppleant: Anders Svensson (omval, 2 år kvar).
Styrelsens förslag om stadgeändringar godkändes.
Under paragrafen " Övriga frågor utan beslutanderätt" diskuterades lokalfrågan där kontentan blev
att styrelsen jobbar vidare med att hitta en lämplig lokal till billigare hyra än idag.
Avgående presidenten Martin Nilsson och sekreteraren Göran Nordfeldt avtackades för deras arbete
för klubben.
Nästa månadsmöte är den 1 april (Det är ingen skämt!) hos Staaf Magic i Motala.
Vid tangenterna Göran Nordfeldt

                             MIC:s månadsmöte den 4 februari

 

Första klubbmötet hos Moderna Illusionisters cirkel har nu ägt rum för året. Det var knappt 20 stycken trolleriintresserade som träffades varav två var på besök hos oss för första gången!

 

Kvällens värd var Don Feri som hade valt temat "Vardagliga trick och bägarspel". Han gav många idéer på trick som går att visa med vanliga saker som tärningar, mynt, kulor och stenar! Detta varvades med att flera ur klubben uppträdde under kvällen. Det blev en bra blandning och tiden gick som vanligt alldeles för snabbt.

 

Don Feri började med att visa ett snabbt spongbolltrick och därefter kom Heinz Maresch och visade ett trick för 5 kronor! Han lånade 2 stycken tvåkronor och en enkrona. Han utförde nu ett balanstrick där han lyckades balansera de två tvåkronorna på varandra. Men det var endast ett fyra kronorstrick! Därför ställde han även enkronan på den översta tvåkronan och de balanserade!

Don Feri visade lite mer med spongbollar och förklarade hur han gjorde. Nu var det nästa artists tur att inta scenen. Det var Ulf kjell-Berger som visade sin kinesakt från stora scenen. Ur två tomma lådor kom det fram blommor, girlanger, kinesiska torn och mycket mer. Bollar försvann och fram kom en papegoja. Bollarna dök sedan upp på ett bord! Sedan fick en åskådare komma fram och hålla en bricka under sin haka. Brickan lades på axlarna och den hade en utskärning för halsen. Sedan sattes väggar upp runt huvudet och därefter plockades väggarna framför huvudet bort och då såg vi inget huvud. Ulf hade lyckats att trolla bort ett helt ansikte! Sedan sattes väggarna tillbaka och strax därefter trollade han fram hela huvudet på nytt. Verkligen en stor och fin akt som Ulf visade!

 

Don Feri visade vad man kan göra med mynt och en penna. Han visade hur han gjorde och tog allt steg för steg i rutinen. Modigt nog ville en av dagens besökare visa sina kunskaper. Det var Vladimir Nuñez som trollade både med kort och mynt. Det var två fina rutiner som han visade och det syntes att han kunde sin sak samt att han var van att framträda för publik. Mycket imponerande att Vladimir vågade trolla framför trollisar vid sitt första besök på MIC!

 

Nu hade Don Feri en lite längre del. Han visade trolleri med bägarspelet, tärningar, mynt, kulor, ägg och hur man kan se ett bottenkort utan att någon misstänker något. Det som kännetecknar Don Feri är att han är väldigt flink i fingrarna och att han på ett naturligt sätt får med oss i sin show. Samtidigt visar han på en kreativitet där ett mynttrick lika gärna kan vara ett trick med kulor istället för mynt. Han visar att det går att hitta nya vägar och möjligheter beroende på var du är. En solig dag är du på stranden....vad kan jag trolla med här? Jo, det finns stenar och då kan tärningstricket bli ett stentrick!

 

Att hinna prata med fler är också trevligt och det var dags för paus. Det var ett härligt sorl och det fanns tid för prat, fika, köpa nya trick och dela erfarenheter. Kul! Det är så det ska vara!

Webbansvarig Tim Star